Pravidla ochrany osobních údajů a využívání cookies 

Pravidla ochrany osobních údajů a pravidla využívání cookies na internetové adrese gamersday.cz, rote.zona628.cz a zona628.cz

Obchodní společnost Marek Navrátil, Zona628.cz se sídlem Havlíčkova 463/6, 682 01 Vyškov, IČ: 7511928, chrání veškeré osobní údaje poskytnuté nám při registraci, objednávce a/nebo nákupu (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail) před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuální legislativou. Rád bych Vás touto formou seznámil s některými novými pravidly a informacemi v souvislosti s evropskou legislativou na ochranu osobních údajů (nařízení GDPR, které je v Evropské unii, tudíž i v České republice, účinné od 25. května 2018), neboť bezpečnost vašich osobních údajů je mou prioritou.

V tomto dokumentu naleznete základní informace o tom, jaké osobní údaje zákazníků zpracovávám pro potřeby vyřizování objednávek a registrace v e-shopu, o uživatelích pro potřeby jejich možnosti využít funkce portálu, na základě jakého právního důvodu údaje zpracovávám, k jakým konkrétním účelům je používám a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.
Pokud jste zákazníkem Marka Navrátila IČ:7511928, osobou navštěvující webové stránky zona628.cz nebo gamersday.cz, osobou v mailingové databázi Zona628, Gamersday a nebo jinak jednáte s Markem Navrátilem, je správcem Vašich osobních údajů Marek Navrátil.

1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁM

Zpracovávám následující osobní údaje:

1.1 identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo;

1.2 kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které mi umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresa a váš profil na sociálních sítích;

1.3 vaše nastavení, kterými se rozumí údaje ve vašem účtu, zejména uložené adresy a profily a vaše hodnocení produktů a služeb;

1.4 údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste si objednali, způsobu doručení a platby včetně čísla platebního účtu a platební karty, údaje o reklamacích;

1.5 údaje o vašem chování na webu, zejména zboží a služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po mém webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si web prohlížíte jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém, jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;

1.6 odvozené údaje, kterými se rozumí osobní údaje odvozené z vašeho nastavení, údajů o zboží a službách, které si u mě vytvoříte objednávku, údajů o vašem chování na webu; zejména se jedná o údaje o vašem nákupním chování a vztahu k různému zboží a službám.

2. Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů

Jelikož nejsem orgánem veřejné moci, nemám povinnost mít pověřence pro ochranu osobních údajů a v současné době pověřence pro ochranu osobních údajů nemám.

3. Kdy se na mě můžete jako fyzická osoba obrátit ve věci ochrany osobních údajů

Pokud se domníváte, že zpracovávám Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, můžete se na mě obrátit s Vaší stížností.

4. PROČ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁM A CO MĚ K TOMU OPRAVŇUJE?

4.1. POKUD SE ZAREGISTRUJETE, VYTVOŘÍTE OBJEDNÁVKU NEBO NAKOUPÍTE: Pokud se zaregistrujete na stránkách gamersday.cz, zona628.cz, vytvoříte objednávku nebo nakoupíte, zpracovávám vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o vašich objednávkách, vašem nastavení (pokud máte účet) primárně za účelem plnění smluvních povinností (dodávka objednaných produktů), tedy bez vašeho souhlasu.

4.2. V případě registrace, objednávky nebo nákupu zpracovávám rovněž Vaše identifikační a kontaktní údaje, jakož i údaje o vašich objednávkách, vašem nastavení (pokud u mě máte účet) a údaje o vašem chování na webu na základě oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu), a to za účelem vytváření přizpůsobených nabídek a cílených reklam, které vám zobrazím na webu. Oprávněným zájmem je zde maximálně personalizovaná a efektivní nabídka pro vás. Jmenované údaje pro účel vytváření přizpůsobených nabídek a cílených reklam také obohacuji pomocí analýzy a získávám odvozené údaje z vašeho nastavení, údajů o zboží a službách, které si u mě vytvoříte objednávkou a údajů o vašem chování na webu. K tomu mohu použít rovněž údaje o vašem chování na webu, které jsem oprávněně získal před tím, než jste vytvořili objednávku, nebo se zaregistrovali a můžeme pro něj sbírat údaje o vašem chování na webu, i když se nepřihlásíte (např. když vás identifikujeme pomocí cookie nebo obdobné technologie). Podle těchto údajů také rozčleňuji uživatele do různých skupin.

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.

5. Předávání nebo sdílení osobních údajů s jinými subjekty

Osobní údaje o svých zákaznících sdílím v rozsahu nezbytně nutném s přepravními společnostmi, a to pro účely plnění smlouvy.

5.1 K údajům o návštěvnících webových stránek a zákaznících E-shopu má přístup také společnost, která spravuje webové stránky a E-shop. Informace o tom, jak moje webové stránky a E-shop využíváte, sdílím se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz.

5.2. Údaje o zákaznících E-shopu a prodejních stránek v rozsahu číslo objednávky, e-mail zákazníka a seznam prodaného zboží také předáváme společnosti zajišťující zpětnou vazbu od zákazníků tuzemských e-shopů a vydávající certifikát kvality.

5.3 V případě, že jste na mailing listu, má přístup k Vaší E-mailové adrese společnost, která pro mě zajišťuje rozesílání obchodních sdělení.

5.4. V případě, že Vás oslovuji prostřednictvím Facebooku, má k Vašim osobním údajům v potřebném rozsahu přístup společnost, která pro mě zajišťuje marketing na sociálních sítích.

5.5 Veškerá data včetně osobních údajů zákazníků jsou uložena na serverech v EU.

5.6 S veškerými externími dodavateli máme uzavřené smlouvy podle příslušných ustanovení GDPR.

5.7 Vaše osobní údaje nepředávám do třetích zemí, tzn. do zemí mimo Evropskou unii s výjimkou případů, kdy provedete objednávku zboží s doručením mimo EU.

6. ZASÍLÁNÍ NABÍDEK

Pokud při poskytnutí kontaktních údajů nebo kdykoli později neodmítnete zasílání nabídek, mohu vaše kontaktní údaje použít pro zasílání nabídek e-mailem, sms.

Vaše osobní údaje, které mi poskytnete v rámci objednávání zboží nebo služeb, vytváření a používání účtu, jakož i údaje o Vašich objednávkách, Vašem webovém profilu, pohybu na webu či čtení newsletterů, jsou na základě mého oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) zpracovávány za účelem vytvoření nejvhodnějších zpráv o slevových akcích či jiných nabídkách, zprávách a reklamách, které se Vám zobrazují na webech zona628.cz a gamersday.cz.

Kontaktní údaje pro tento účel dále doplňuji o údaje o zboží a službách, které si vytvoříte objednávkou. Použít mohu rovněž údaje o Vašem pohybu na webu, které jsem od Vás obdržel před tím, než jste vytvořili objednávku, nebo se zaregistrovali, a sbírat mohu také údaje o vašem pohybu na webu, i když se přes svůj profil nepřihlásíte (např. když vás identifikuji pomocí cookie nebo obdobné technologie). Také tyto údaje mi umožňují Vás zařadit do správné profilové skupiny při zasílání speciálních akčních nabídek.

Využití této personalizované služby máte samozřejmě právo odmítnout.

7. POKUD NAVŠTÍVÍTE MŮJ WEB

Ukládají se do vašeho zařízení a následně z něj čteme malé soubory jako cookies. Cookie je malý soubor písmen a čísel, který ukládám ve vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku vašeho počítače. Některé cookies nám umožňují propojit vaše aktivity během prohlížení našich stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Ve chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče se tyto cookies vymažou. Jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila.

Některé cookies do vašeho zařízení ukládá přímo náš web. Tyto cookies nám pomáhají:

7.1 identifikovat vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho webu a opětovných návštěvách, například aby se vám při nákupu nesmazal košík, abychom si mohli zapamatovat vaše přihlášení z konkrétního zařízení a nežádat vás opakovaně o e-mail a heslo, nebo abychom si uložili, kterou verzi našeho webu vám máme zobrazit, pokud web nabízí v danou chvíli více variant; zaznamenat si, že jste nám udělili souhlas dle tohoto dokumentu, popř. zda jste např. nabídli účast v určitém průzkumu;

7.2 se zajištěním bezpečnosti, například abychom zkoumali, zda někdo nezneužil vaše připojení k našemu webu a nejedná místo vás;

7.3 evidovat, zkoumat a odstraňovat poruchy a nefunkční součásti našeho webu.

Takové cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně a my vám nemusíme být schopní poskytovat naše produkty a služby.

Dále do vašeho zařízení: ukládáme cookies z našeho webu, které nám umožňují sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy a měřit účinnost reklamy; zobrazovat vám různé varianty našeho webu, pokud testujeme nové funkcionality; přizpůsobovat pro vás obsah našeho webu, například vám zobrazit přednostně produkty, které jste si již prohlédli, a zobrazovat vám další nabídky na míru na našem webu; umožňujeme uložit cookies třetím stranám, které je mohou použít ke sběru údajů o vašem chování na našem webu a dalších webových stránkách; pro zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web; k propojení se sociálními sítěmi, jako je Facebook, včetně automatického přihlášení, zajištění funkcí, jako je tlačítko "To se mi líbí", a zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy na těchto sociálních sítích a jiných webových stránkách, než je náš web. Ukládání těchto informací můžete odmítnout přímo na internetových stránkách zona628.cz, gamersday.cz po kliknutí na odkaz "Nastavení souborů cookies" v patičce stránky nebo vyskakovací "cookies liště".

Údaje o vašem chování na webu nezískáváme pouze z cookies. Doplňujeme je také o údaje jako je: IP adresa vašeho zařízení (adresa vašeho zařízení pomocí, které komunikujete s jinými zařízeními v síti internet), MAC adresa (adresa zařízení, pomocí, které komunikujete s jinými zařízeními v místní síti), operační systém vašeho zařízení, jeho verze a jazykové nastavení; prohlížeč, který na svém zařízení používáte, jeho verze a jazykové nastavení; adresa webové stránky (URL adresa), ze které přicházíte na náš web. Tyto údaje o vašem chování na webu zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem: získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci web v budoucnu vylepšit; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro vás; vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti našeho webu, jeho jednotlivých stránek a měření účinnosti reklamy; naším oprávněným zájmem je zde měření efektivity našeho webu a výdajů na reklamu; pro tento účel můžeme z vašeho chování na webu získávat další odvozené údaje a k tomuto účelu je použít; testování nových funkcí a aplikací před nasazením, zejména abychom předešli problémům s funkčností těchto novinek ve skutečném provozu, které by mohly zhoršit Váš zážitek z využívání našich služeb; naším oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro vás; předcházení útoků na náš web a ohrožení jeho funkčnosti i bezpečnosti vašich dat; naším oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro vás a bezpečnost vašich dat. Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nezbytně nutnou. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.

8. Jaká mám vůči správci mých osobních údajů práva

Kdykoliv můžete požadovat, abych:

8.1 Vám umožnil přístup k Vašim osobním údajům
8.2.opravil Vaše osobní údaje, které nejsou přesné
8.3 vymazal Vaše osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 GDPR, případně omezil jejich zpracování.

9. V čem právo na přístup k osobním údajům spočívá

9.1 Můžete požádat, abych Vám sdělil, zda zpracovávám Vaše osobní údaje.
9.2 Můžete požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů.
9.3 Můžete požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

10. Mohu požádat o přístup k osobním údajům někoho jiného než sebe

Nemůžete. Toto právo platí pouze pro Vás. Pokud chcete požádat o realizaci práva někoho jiného, musíte mít od něj plnou moc.

11. Jak mám tuto žádost podat

Tuto žádost můžete podat písemně na adresu Marek Navrátil, Havlíčkova 463/6, 682 01 Vyškov, nebo i e-mailem na adresu podpora@zona628.cz. Pověřený pracovník má však povinnost zjistit Vaši totožnost, proto Vás může vyzvat k prokázání totožnosti.

12. Do kdy mi bude poskytnuta odpověď

Budu Vás informovat o přijatých opatřeních zpravidla do třiceti dnů. V některých složitých případech však můžu lhůtu prodloužit o čemž vás informuji.

13. Kolik stojí žádost o přístup k osobním údajům

Tato žádost a její vyřízení je bezplatné. Nicméně v odůvodněných případech mohu požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu přenositelného disku, na kterém je Vám poskytnut seznam všech osobních údajů, které o Vás zpracovávám).

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů nebo žádostí ohledně těchto pravidel o ochraně osobních údajů mě neváhejte kontaktovat prostřednictvím kontaktního emailu nebo telefonicky.

Marek Navrátil
Havlíčkova 6
682 01 Vyškov

IČ: 75119285

E-mail: podpora@zona628.cz

Mobil: +420 775 133 563

Ve Vyškově dne 20.10.2022